Kerkelijke activiteiten in het  seizoen 2018 - 2019

Alle activiteiten worden genoemd in het keuzemenu boven aan de pagina.

Als vertrouwd driemanschap zijn we al eind april begonnen na te denken over de activiteiten voor het komend winterseizoen. Natuurlijk na een stevige evaluatie waarin we keken naar de zaken die voor het eerst werden aangeboden zoals bijvoorbeeld Voorbereiding preek. Het bezoek aan een tentoonstelling over Luther in Utrecht was, mede door een geïnteresseerd gemengd gezelschap succesvol. Als er zich een andere gelegenheid voordoet, die passend en verrijkend is voor onze gemeenschap, zullen wij hier zeker op inhaken.
Veel ‘oude’ bekenden ziet u in het boekje terug: data van bijzondere diensten (voor zover bekend), doorlopende en speciale activiteiten. Heel blij zijn wij dat ds.Dorst ondanks het feit dat hij met emeritaat is, toch de boekbesprekingen blijft leiden.
Graag ook aandacht voor het mooie programma dat onze buurgemeente Heumen ook dit jaar weer  aanbiedt. De weg door het bos nodigt, zeker in de donkere wintertijd, niet uit tot fietsen. Wellicht biedt carpooling een oplossing.
Wijzigingen of aanvullingen op het programma kunnen voorkomen. Berichten hierover gaan via de TOV, de website en de plaatselijke pers.
En ja, in het begin wordt over een driemanschap gesproken (en toch zijn twee van de drie vrouw…). Wat zou het fijn zijn als er meer evenwicht in de commissie kwam. Wie meldt zich?

De activiteitencommissie:
Lenie Bakker, Pieter Peereboom, Mirjam Veenstra
Jannie Schaapman (boekje)protestantse gemeente te groesbeek