ANBI informatie

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan zon instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Protestantse gemeente te Groesbeek
Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek

email: info.pkn.groesbeek@gmail.com
website: www.pkn-groesbeek.nl

Postadres:
Postbus 180
6560 AD  Groesbeek

RSIN nummer 002485801

protestantse gemeente te groesbeek