Bijeenkomsten  voor de bewoners  van PlurynOok dit seizoen organiseren we als vast terugkerende activiteit:  2 keer een bijeenkomst  met de bewoners van Pluryn om met elkaar uit te wisselen  wat er in onze kerk gebeurt, wat ons bezig houdt als we over geloven praten, terug te kijken en vooruit te kijken. We delen over de lezingen/preek van die dag en over alles wat er ter tafel komt.
We hebben afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Joop en Richard, maar we zijn nog steeds met een groep van 5 6 mensen en soms meer. Ook bereiden we dit seizoen samen met da. Janneke een kerkdienst voor, waarbij we een ieder aan bod proberen te laten komen.
Natuurlijk is er koffie en meestal maken we samen muziek.
Geplande bijeenkomsten zijn 28 oktober 2018 en 10 maart 2019 in de Serre. De voorbereide kerkdienst is 24 maart 2019 met medewerking van De Wielewaal.

Plaats : Serre
Tijd: zondag 28 oktober 2018 Bijeenkomst na de dienst
                zondag 10 maart 2019 Bijeenkomst na de dienst
                zondag 24 maart 2019 kerkdienst met De Wielewaalprotestantse gemeente te groesbeek