Bijeenkomsten  voor de bewoners  van Pluryn


Een vaste terugkerende activiteit is  de samenkomst met de bewoners van Pluryn. We komen 2 keer per jaar bij elkaar, een keer in het najaar en een keer in het voorjaar.  De eerste is  een soort kleine gemeentebijeenkomst afgestemd  op de bewoners. We praten over het wel en wee in de kerk, ontwikkelingen en persoonlijke ervaringen. Het is altijd verassend wat er dan naar voren komt. Uiteraard is er altijd koffie en wat lekkers.  Zoals ook de afgelopen jaren gaan we  de 2e keer met Domina Janneke  samen een dienst voorbereiden. Helaas krijgen we wel te maken met het feit dat ouder wordende bewoners verhuizen naar Nijmegen  vanwege hun zorgvraag. 

Plaats   :  Serre:
Tijd       :   zondag    1 maart   2020  Bijeenkomst na de dienst
      
Kerk:       zondag 15 maart   2020 Voorbereiden kerkdienst
protestantse gemeente te groesbeek