Aankondigingen bijzondere diensten, bijeenkomsten en lezingen

2019

  8 september  Startzondag
  6 oktober       Viering mmv “De Wielewaal”
10 november   Oogstdankdienst m.m.v. De Broederschap
                        van Sangers en dameskoor Con amore uit
                        Mook, met Kerkkoor Horst Sion Breedeweg, die
                        samen liederen uit de Deutsche Messe van
                        Schubert zingen.
24 november   Laatste zondag kerkelijk jaar met herdenking
                        van de overledenen
24 december   19.00 uur Kinderkerstdienst
                        21.30 uur Kerstzangdienst met
                        m.m.v. Vrouwenkoor 4tune uit Malden
25 december  10.00 uur Kerstmorgenviering

2020

  1 januari        11.00 uur Vredesviering
19 januari        Oecumenische viering
                        Week van Gebed voor de Eenheid
15 maart       Viering voorbereid door bewoners Pluryn
                        mmv “De Wielewaal”
  5 april        Palmpasenviering met palmpaasstokken
                        maken voor de kinderen
  9 april        19.30 uur Witte Donderdag
10 april        19.30 uur Goede Vrijdag
11 april        22.00 uur Paasnacht
12 april        10.00 uur Paasmorgenviering
31 mei        10.00 uur Pinksterenprotestantse gemeente te groesbeek