Aankondigingen bijzondere diensten, bijeenkomsten en lezingen:Rondom Kerst en Oud en Nieuw

24 december Kerstavond

19.00 uur Kinderkerstviering
Kinderkerstviering 2018
Op 24 december is er om 19.00 uur een kerstviering voor en door kinderen met als thema: Op zoek naar Kerstmis! 
Waar is dit jaar Kerst te vinden? Samen gaan we het ontdekken en vieren.
Kaarsen worden aangestoken, het verhaal van de geboorte van Jezus wordt verteld en gedichtjes worden opgezegd.
Er wordt weer kerstmuziek gemaakt door kinderen en we gaan bekende kerstliedjes zingen. Natuurlijk ook weer een
liedje bij kaarslicht in een donkere kerk.
Wij verheugen ons op een vrolijke en warme kerstviering, waarbij jong en oud welkom is.


21.30 uur Kerstavond-zangdienst m.m.v. Vocaal Ensemble “Stemmen van Licht”, o.l.v. Hans Meek.
Kerstavond 2018 met Vocaal Ensemble ‘Stemmen van Licht’
Op kerstavond is er om 21.30 uur een viering in samenwerking met het Nijmeegs Vocaal Ensemble ‘Stemmen van
Licht’ onder begeleiding van Hans Meek. Het thema van deze viering is: Engel in de nacht. Met gedichten, lichten,
zang, muziek, teksten en gebeden, vieren we de geboorte van Jezus. Zijn komst is aangekondigd door engelen in de
donkere nacht op het veld. Naast de liederen die door het Vocaal Ensemble gezongen worden, is er ook samenzang
van bekende kerstliederen met begeleiding van Arie Hogendoorn op het orgel. Iedereen is van harte welkom.

Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel 397 2915 
Collectes tijdens de dienst voor Kinderen in de Knel 
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten


Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag. da. J. Ruijs, m.m.v. Projectkoor o.l.v. Arie Hogendoorn
Leesrooster Jes. 52: 7-10; Hebr. 1: 1-12; Joh. 1: 1-14
Auto-ophaaldienst mevr. G. van der Land, tel. 696 2748
Collectes Tijdens de dienst voor Kinderen in de Knel
Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten
Kerstmorgen
Op de morgen van eerste Kerstdag begint de dienst om 10.00 uur en zal een projectkoor onder begeleiding van Arie
Hogendoorn mooie kerstliederen ten gehore brengen. Ook dit jaar luisteren we naar het prachtige kerstevangelie uit
Johannes 1:1-14: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hoopvolle
woorden die elk jaar weer klinken op de Kerstmorgen. De dienst sluiten we af met het ‘Ere zij God’.


Zondag 30 december mevr. J. Beltman
1ste lezing Psalm 77
2e   lezing Spiegelverhaal
Auto-ophaaldienst` fam. Veenstra, tel. 397 6807  
Collectes Tijdens de dienst voor Kinderen in de Knel
Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten


2019
Maandag  1 januari Vredesviering. Aanvang 11.00 uur.
Deze viering is voorbereid i.s.m. leden van de R.K parochie, de Bahai-gemeenschap en
de Werkgroep Vredesinitiatieven
Auto-ophaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644  


Zondag 27  januari 9:30u                Oecumenische viering in R.K. kerk in Bredeweg

Week van Gebed voor de Eenheid
14  april Palmpasenviering met palmpaasstokken maken voor de kinderen
18  april 19.30 uur Witte Donderdag met handwassing en Avondmaal
19  april 19.30 uur Goede Vrijdag
20  april 22.00 uur Paasnacht
21  april 10.00 uur Paasmorgenviering
9   juni 10.00 uur Pinksteren

protestantse gemeente te groesbeek