Aankondigingen bijzondere diensten, bijeenkomsten en lezingen:


Palmzondag  10:00u
Op Palmzondag 25 maart vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze viering is er extra aandacht voor kinderen. Het verhaal van Palmpasen wordt verteld en de kinderen mogen een mooie palmpasenstok maken in de Serre. Aan het eind van de viering komen ze in een vrolijke optocht de kerk weer binnen.
We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen komen.

Stille Week en Pasen 2018
Op Witte Donderdag  29 maart: aanvang 19:30u, gedenken we dat Jezus voor de laatste keer het Joodse Pascha vierde met zijn leerlingen. Jezus waste toen de voeten van zijn leerlingen. Wij zullen net als vorig jaar elkaars handen wassen. Zo brengen we tot uitdrukking dat we als geloofsgemeenschap elkaar van dienst willen zijn en iedereen gelijk is. Het maakt ook het besef wakker dat niemand van ons schone handen heeft. Daarna vieren we het Avondmaal. Aan het eind van deze viering bereiden we ons voor op Goede Vrijdag: de bloemen, de kaarsen, het avondmaalservies en het antependium worden weggehaald zodat er een sobere kerk  overblijft.

Op Goede Vrijdag 29 maart, aanvang 19:30u, gedenken we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Het lijdensverhaal wordt gelezen en lijdensliederen worden gezongen. In het lijden van Jezus voelen we ons verbonden met allen die lijden. Een sobere en ingetogen viering. In stilte verlaten we de kerk.

Zaterdagavond 31 maart is er de Paasnachtviering, aanvang 22.00u. We komen samen in een donkere kerk en bij het begin van de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Aan deze kaars worden alle kaarsen aangestoken van de mensen in de kerk. Zo wordt symbolisch zichtbaar gemaakt dat het Licht van Christus schijnt in onze duisternis.
Na de bijbellezingen komt de doopvernieuwing. We staan rond het doopvont en iedere kerkganger noemt haar/zijn doopnaam of geboortenaam. Daarna luisteren we naar het Paasevangelie. De bloemen komen weer in de kerk, alle lichten gaan aan, de Tafel wordt gedekt: het is feest want de Heer is waarlijk opgestaan. We vieren samen de maaltijd van de Heer.

06:00 u Paasmorgen
Vroeg in de Paasochtend zondag 1 april zal er een wandeling zijn om Pasen aan de lijve te ervaren. Om zes uur wordt er gestart in een donkere kerk en wandelen we het licht tegemoet. De wandeling is deels in stilte en deels met uitleg over de natuur. De wandeling wordt afgesloten in de Serre met thee/koffie en Paasbrood. De wandeling is voorbereid door Dianne de Bruin en Kirsten Kuipers.

Op de Paasdagmorgen  om 10.00 uur klinkt de paasjubel in de kerk voluit. De vreugdetijd van Pasen is begonnen.
Wie de boodschap van Pasen volop wil beleven, wordt van harte uitgenodigd om al deze vieringen mee te maken. Als het ware gedenken we in deze week het  lijden, de dood en de opstanding in één lange adem.

20  mei 10.00 uur Pinksteren
protestantse gemeente te groesbeek
volg ons op
facebook