Aankondigingen bijzondere diensten, bijeenkomsten en lezingen

Rondom Kerst 2019

Kinderkerstviering

Op 24 december is er om 19.00 uur een kerstviering voor en door kinderen met als thema: Ster in de nacht. Samen met veel kinderen gaan we er een mooie kinderkerstviering van maken. Kaarsen worden aangestoken, het verhaal van de geboorte van Jezus wordt verteld en we zien sterren branden. Wat vertellen die sterren ons? Er wordt weer kerstmuziek gemaakt door kinderen en we gaan bekende kerstliedjes zingen. Natuurlijk ook weer een liedje bij kaarslicht in een donkere kerk.
Wij verheugen ons op een vrolijke dienst waarbij jong en oud welkom is.

Kerstavond  met  Vrouwenkoor 4Tune uit Malden
Op kerstavond is er om 21.30 uur een viering samen met het vrouwenkoor 4Tune onder begeleiding van Marijke Hoksbergen.
Het thema van deze viering is eveneens: Ster in de nacht.
In de viering geven we in gedichten en zang uitdrukking aan ons verlangen dat er een ster mag opgaan in donkere nachten. Een lichtend en hoopvol teken in moeilijke tijden.
Samen vieren we de geboorte van Jezus, een kwetsbaar klein kind dat een vrede bracht die ons verstand te boven gaat. Geen vrede bevochten met wapens, maar verkregen door de zachte kracht van naastenliefde. Niet alleen het vrouwenkoor zingt, ook is er samenzang van bekende kerstliederen met begeleiding van Arie Hogendoorn op het orgel. Iedereen is van harte welkom.

Kerstmorgen 
Op de morgen van de eerste kerstdag begint de dienst om 10.00 uur en zullen er mooie kerstliederen gezongen worden. We luistern naar het prachtige kerstevangelie uit Johannes 1:1-14. Het is een kerstevangelie zonder kribbe en stal maar met de boodschap over het Woord dat vlees geworden is. In het Johannesevangelie is het Woord de gever van alle leven. Het Woord is het Licht dat leven mogelijk maakt. Licht dat de duisternis niet in haar macht krijgt. Hoopvolle woorden die elk jaar weer klinken op de kerstmorgen. De dienst sluiten we af met het ‘Ere zij God’.

2020

Nieuwjaarsdag
Ook nieuwjaarsdag willen we weer samen beginnen met een speciale viering:
de Vredesviering, 1 januari aanvang 11.00 uur.
Ook dit jaar wordt het weer voorbereid door leden van de R.K. parochie, de Protestantse Gemeente en de werkgroep Vredesinitiatieven.
Een moment van gezamenlijke bezinning. met zang en muziek bij de aanvang van het nieuwe jaar.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te geven.


 
19 januari     Oecumenische viering
                       Week van Gebed voor de Eenheid
15 maart       Viering voorbereid door bewoners Pluryn
                       mmv “De Wielewaal”
  5 april        Palmpasenviering met palmpaasstokken
                        maken voor de kinderen
  9 april        19.30 uur Witte Donderdag
10 april        19.30 uur Goede Vrijdag
11 april        22.00 uur Paasnacht
12 april        10.00 uur Paasmorgenviering
31 mei        10.00 uur Pinksterenprotestantse gemeente te groesbeek