Door de Stille Week met Kamerkoor Muzimare

Op zaterdagavond 24 maart om 20.30 uur zal kamerkoor Muzimare onder leiding van Sophia Brink samen met de Protestantse Gemeente Groesbeek met zang en hedendaagse teksten door de Stille Week trekken. Het begint met het feest van Palmpasen en eindigt met het uitzicht op Pasen. De vrolijke klanken van Jezus’ intocht in Jeruzalem,de viering van zijn laatste Avondmaal, de duisternis van zijn kruisdood, de rouw bij zijn lege graf en een voorafschaduwing van het Licht van zijn Opstanding, het zal  allemaal klinken. Naast mooie liederen die door het kamerkoor gezongen worden o.a. ‘The Crucifion’ van William Lloyd Webber en ‘And the mother did weep’ uit Stabat Mater  van Karl Jenkins, is er ook samenzang. Het ‘Hosanna’ bij de intocht van Palmpasen en ‘Ich will hier bei dir stehen’ uit de Matthäus Passion van Bach, worden bijvoorbeeld samen gezongen. Het verhaal van Jezus’ tocht wordt tussen de liederen verteld  door da. Janneke Ruijs.

Iedereen is welkom om deze gang van Jezus mee te beleven. Vanaf ongeveer 20.00 uur worden de gezangen die samen gezongen worden een keer doorgenomen. Wie het leuk vindt om de gezangen te oefenen, kan dan al meedoen.

Locatie:
Protestantse Kerk, Kerkstraat 18, 6561CC Groesbeek

Entree is gratis.
protestantse gemeente te groesbeek
volg ons op
facebook