De Serre
De aanbouw is  tijdens een feestelijke opening op zaterdag 11 april 2015 in gebruik genomen door  burgemeester
H. Keereweer en mevrouw L. ter Haar.
Ook werd de naam bekend gemaakt: de Serre
Onze visie

Wat is de toekomst van onze kerk? De kerk als “gemeente” én de kerk als “waardevol gebouw”. Voor beide geldt dat we graag ruimte willen bieden.
Als gemeente aan oude én nieuwe vormen, aan jong én oud, aan trouwe kerkgangers én aan mensen die we nog niet zien of niet meer zien, aan vertrouwde vormen én aan andere vormen van bezinning en spiritualiteit.
Ons gebouw kan én mag zo veel meer zijn dan alleen de plaats waar we op zondag bij elkaar komen, al blijft dat een kernactiviteit. Wij menen dat het gebouw ruimte mag bieden aan andere  activiteiten.


protestantse gemeente te groesbeek