Zondag 4 november da. A. van der Woude uit Nijmegen
Leesrooster Job 19: 23-27a; (Hebr. 7: 23-28); Mar. 12: 18-27
Alternatief Op. 4
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Harmonergy
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten


Zondag 11 november da. J. Ruijs. OOGSTDIENST, m.m.v. Jongerenkoor Jokolo uit Nijmegen.
Koffiedrinken na de dienst. (Friedie Krajenbrink en Hanny Driessen)
Leesrooster Lev. 19: 1-2: 9-18; (Hebr. 9: 11-14); Mar. 12: 28-34
Alternatief Op. 5
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes tijdens de dienst voo Harmonergy
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 18 november ds. A. Hiemstra uit Westervoort
Leesrooster Ex. 30: 11-16; (Hebr. 10: 19-25); Mar. 12: 38-13: 2
Alternatief Op. 6
Auto-ophaaldienst mevr. G. van der Land. tel. 696 2748
Collectes tijdens de dienst voor Wenchi Hospital
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 25 november da. J. Ruijs. Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Viering H. Avondmaal.
Koffiedrinken na de dienst. (Jannie Bakker en Klaske Overwijk)
Leesrooster Sef. 1: 14- 2: 3; Op. 1: 1-8; Mar. 13: 14-27
Alternatief Op. 7: 1- 4, 9-17
Auto-ophaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes tijdens de dienst voor Wenchi Hospital
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 2 december da. P. Akerboom uit Nijmegen Eerste zondag van Advent
Leesrooster Zach. 14: 4-9; 1 Tess. 3: 9-13; Luc. 21: 25-31
Alternatief Op. 8
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Kamuli
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

U vindt de Protestantse kerk in de Kerkstraat
te Groesbeek.

kaart groesbeek
protestantse gemeente te groesbeek