Zondag 19 mei da. J. Ruijs. Koffie PLUS: Brainstorm over de toekomst van onze kerk. (Friedie
Krajenbrink en Hanny Driessen)
Leesrooster Deut. 6:1-9; Op. 19:1-9; Joh. 13: 31-35
Auto-ophaaldienst mevr. G. van der Land, tel. 06-52088052
Collectes             Tijdens de dienst voor Het Roosevelthuis
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 26 mei da. J. Ruijs. Koffiedrinken na de dienst. (Marian Tabak)
Leesrooster Joel 2: 21-27; Op. 21:10-12, 22-27; Joh. 14: 23-29
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes Tijdens de dienst voor Het Roosevelthuis
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 2 juni ds. D. Stolk uit Nijmegen
Leesrooster 1 Sam.12: 19b-24;  Op. 22: 12-21; Joh. 14: 15-21
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes Tijdens de dienst voor Stichting GAST
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 9 juni da. J. Ruijs. Pinksteren. Koffiedrinken na de dienst. (Corry Ros)
Leesrooster Joel 3: 1-5; Hand. 2: 1-11; Joh. 20: 19-23
Auto-afhaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes Tijdens de dienst Pinksterzendingscollecte Kerk in Actie
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 16 juni ds. J. Dorst uit Nijmegen
Leesrooster Spr. 8: 22-31; (Op. 4; 1-11); Joh. 3: 1-16
Auto-afhaaldienst mevr. G. van der Land, tel. 06-52088052
Collectes             Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 23 juni da. J. Ruijs. Feestelijke viering ter ere van het 25-jarig predikantschap
van onze da. Janneke Ruijs. Koffiedrinken na de dienst. (Janny Bakker
en Klaske Overwijk)
Leesrooster Jes. 65: 1-9; (Gal. 3: 23-29); Luc. 8: 26-39
Aoto-afhaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes Landelijke collecte Kerk in Actie voor Werelddiaconaat
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 30 juni ds. C. de Jonge uit Enschede
Leesrooster 1 Kon. 19: 19-21; (Gal. 5: 1, 13-25); Luc. 9: 51-62
Auto-afhaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes             Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteitenZondag 7 juli da. J. Ruijs
Leesrooster Jes. 66: 10-14; (Gal. 6: 1-10, 14-18); Luc. 10: 1-20
Auto-afhaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes             Landelijke collecte Kerk in Actie binnenlands Diaconaat
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten


De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

U vindt de Protestantse kerk in de Kerkstraat
te Groesbeek.

kaart groesbeek
protestantse gemeente te groesbeek