Zondag 1 juli ds. D. Stolk uit Nijmegen.
Leesrooster Jes. 3: 25-4: 6; (2 Kor. 8: 9-15); Mar. 5: 22-43
Alternatief Job 42
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Koster mevr. Veenstra
Collectes tijdens de dienst voor het Wenchi Hospital Ghana
Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 8 juli ds. D. J. Deunk en da. J. Ruijs. Gezamenlijk Viering van met de gemeente 
Heumen in Groesbeek
Koffiedrinken na de dienst (Friedie Krajenbrink)
Leesrooster Ez. 2: 1-7; (2 Kor. 12: 1-10; Mar. 6: 1-6
Koster fam. Raaphorst-Breukelman
Auto-ophaaldienst G. van der Land, tel. 696 2748      
Collectes tijdens de dienst voor Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 15 juli pastor B. Oosterveer uit Wijchen 
Leesrooster Jes. 52: 1-6; (Ef. 1: 1-14); Mar. 6: 6b-13
Alternatief Ef. 1: 3-14
Koster M. Sohrabi
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807       
Collectes tijdens de dienst voor Epafras
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 22 juli mevr. H. Visser-Locht uit Rhenen
Koffiedrinken na de dienst (Corry Ros)
Leesrooster Jer. 23: 1-6; (Ef. 2: 11-22); Mar. 6: 30-44
Alternatief Ef. 1: 15-23
Koster G. Heckman
Auto-ophaaldienst J. Bakker, tel. 397 3644      
Collectes tijdens de dienst voor Epafras
uitgangscollecte  is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 29 juli ds. C. de Jonge uit Enschede 
Leesrooster Jes. 63: 7-14; (Ef. 3: 14-21); Mar. 6: 42-52
Alternatief Ef. 2: 11-22
Koster fam. Peereboom
Auto-ophaaldienst J. Bakker, tel. 397 3644          
Collectes tijdens de dienst voor Epafras 
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 5 augustus ds. J. Brezet uit Duiven. Viering H. Avondmaal
Leesrooster Deut. 10: 12-21; (Ef. 4: 17-25)); Mar. 7: 1-23
Alternatief Ef. 2: 1-13
Koster fam. Rutten
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel 397 2915  
Collectes tijdens de dienst voor Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 12 augustus da. P. Akerboom uit Nijmegen 
Koffiedrinken na de dienst (Friedie Krajenbrink)
Leesrooster 2 Kon. 4: 8-18(37);  (Ef. 4: 30-5: 2); Mar. 7: 24-30
Alternatief Ef. 4: (1)7-16
Koster E. de Boer
Auto-ophaaldienst G. van der Land, tel. 696 2748
Collectes tijdens de dienst voor Platform Platform kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 19 augustus ds. C. de Jonge uit Enschede
Leesrooster Jes. 35: 1-10; (Ef. 5: 15-20); Mar. 7: 31-37
Koster M. Sohrabi
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Casey Troy Foundation.
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten


Zondag 26 augustus da. J. Ruijs. Koffiedrinken na de dienst (Janny Bakker)
Leesrooster 2 Kon. 4: 42-44; (Ef. 6: 1-9); Mar. 8: 1-21
Koster M. Roessingh
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes tijdens de dienst voor Casey Troy Foundation.
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten


Zondag 2 september da. N. Da Costa uit Angeren
Leesrooster Zach. 8: 4-8, 20-23; (Ef. 6: 10-20); Mar. 8: 22-26
Koster fam. Beltman
Auto-ophaaldienst J. Bakker, tel 397 3644        
Collectes tijdens de dienst voor Kruispunt Nijmegen
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteitenDe diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

U vindt de Protestantse kerk in de Kerkstraat
te Groesbeek.

kaart groesbeek
protestantse gemeente te groesbeek