Zondag 3 maart                ds. Luyck uit Arnhem
Leesrooster Jer. 7: 1-15; (1 Kor. 15: 50-58); Luc. 6: 39-49
Auto-ophaaldienst fam. Beltman. tel. 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Stichting GAST Nijmegen
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag  10 maart da.J. Ruijs. 1e Zondag van de 40-dagen. Viering van het H. Avondmaal
                                               Koffiedrinken na de dienst. (Friedie Krajenbrink)
Leesrooster Deut. 5: 6-21; Rom. 10: 8-13; Luc. 4: 1-13
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes tijdens de dienst voor Kerk in Actie: Cuba, kerk zijn in woord en daad
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 17 maart ds. P. van der Vange uit Njmegen. 2e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster Ex. 34: 27-35; 1 Kon. 13: 1-13; Luc. 9: 28-36
Auto-ophaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes tijdens de dienst voor Kerk in Actie: Cuba, kerk zijn in woord en daad
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 24 maart da. J. Ruijs;  3e Zondag van de 40-dagen, m.m.v. bewoners van Plurijn en
Koor de Wielewaal o.l.v. Eugene Ceulemans
Koffiedrinken na de dienst. (Marian Tabak)
Leesrooster Ex. 6: 2-8; Rom. 5: 1-11; Luc. 13: 1-9
Auto-ophaaldienst mevr. G. van der Land, tel. 696 2748
Collectes tijdens de dienst voor Kerk in Actie: Cuba, kerk zijn in woord en daad
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 31 maart ds. D. Kruyt uit Arnhem; 4e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster 2 Kron. 36: 14-23; 2 Kor. 5: 14-21; Luc. 15: 11-32
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 7 april ds. P. Oosterhof uit Nijmegen; 5e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster Jes. 58: 7-10; Filip. 3: 7-14; Luc. 20: 9-19
Auto-afhaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes tijdens de dienst voor Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten
De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

U vindt de Protestantse kerk in de Kerkstraat
te Groesbeek.

kaart groesbeek
protestantse gemeente te groesbeek