Maandag  1 januari Vredesviering. Aanvang 11.00 uur.
Deze viering is voorbereid i.s.m. leden van de R.K parochie, de Bahai-
gemeenschap en de Werkgroep Vredesinitiatieven
Auto-ophaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644  

Zondag  6 januari ds. G. Ruiterkamp uit Wijchen.
Leesrooster Jes. 60: 1-6; Ef. 3: 1-12; Mat. 2: 1-12
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel 397 2915
Collectes tijdens de dienst voor Epafras
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 13 januari da. J. Ruijs. Nieuwjaarsreceptie na de dienst (Friedie Krajenbrink en Marian
Tabak)
Leesrooster Jes. 40: 1-11; (Tit. 3: 4-7); Luc. 3: 15- 16: 21-22
Auto-ophaaldienst fam. Veenstra, tel. 397 6807
Collectes tijdens de dienst voor Epafras
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 20 januari ds. J. Mol uit Gaanderen.
Leesrooster Jes. 62: 1-5; (1 Kor. 12: 1-11); Joh. (1: 29-)2: 1-11
Alternatief Esther 2: 1-17
Auto-ophaaldienst mevr. J. Bakker, tel. 397 3644
Collectes tijdens de dienst voor Patform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 27 januari Oecumenische Viering in de R.K. kerk in Bredeweg.
Aanvang 9:30 uur Voorgangers: Anneke van Veelen, pater Kees Bruin en predikante Janneke Ruijs
m.m.v. Koor Horst-Sion-Bredeweg
Auto-ophaaldienst mevr. van der Land, tel. 696 2748

Zondag 3 februari ds. P. Simons uit Kleve
Leesrooster Jer. 1: 4-10; (1 Kor. 12: 27-31a); Luc. 4: 21-30
Alternatief Esther 4
Auto-ophaaldienst fam. Beltman, tel. 397 2915
De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

U vindt de Protestantse kerk in de Kerkstraat
te Groesbeek.

kaart groesbeek
protestantse gemeente te groesbeek