Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiŽle bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2019 is het thema Geef aan de kerk: Geef aan Kerkbalans.


Periodieke giften
Wilt u de kerk steunen en daarbij gebruikmaken van belastingaftrek?
Al vanaf 2014 kunt u een periodieke gift in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling (in dit geval PKN-Groesbeek) vastleggen.

Periodieke gift in geld

Op de site van de Belastingdienst kun u een formulier downloaden. Ga naar www.belastingdienst.nl  en gebruik als zoekterm Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het  Formulier Betalingsvolmacht gebruiken.

Let op!
De formulieren hoeft u niet naar de Belastingdienst op te sturen.  Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst  uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
RSIN invullen: RSIN nummer van de Protestantse kerk te Groesbeek is 002485801
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen.


protestantse gemeente te groesbeek
www.belastingdienst.nl