Kerkbestuur en overig

Predikant
Da. J. Ruijs

Beethovenstraat 25
6561 EH Groesbeek
tel. 024-3976628  e-mail: ruijsjanneke@hotmail.com

Interim  voorzitter kerkenraad
Da. J. Ruijs

Beethovenstraat 25
6561 EH Groesbeek
tel. 024-3976628  e-mail: ruijsjanneke@hotmail.com

Scriba
Mevr. M. Veenstra

Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek
Tel. 024-3976807 e-mail: veenstramirjam@hotmail.com

Ouderlingen
Mevr. C. Kroos - Diepenhorst
  Tel. 024-3973857
Dhr. P. Peereboom Tel. 024-3978648

Diaconie

Penningmeester diaconie:
Dhr. B. Verdonk
tel. 06-34655981 e-mail: ben@stadtundwald.de

Administrateur:
Mevr. J. Schaapman
NL08INGB0000961922
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Groesbeek

College van Kerkrentmeesters
J.W. de Vos, penningmeester
Bosstraat 19
6561 CD Groesbeek
Tel. 024 - 3971430 cvk.pkngroesbeek@gmail.com
Rabobank NL84RABO0117 4550 67
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Groesbeek

Ledenadministratie LRP
Mevr. M. Bleeker
024-3977156 e-mail bleekermarijke@gmail.com

:
protestantse gemeente te groesbeek