Koffie Plus

Zoals het afgelopen jaar gebruikelijk was gaan we ook dit werkjaar weer een aantal koffieplus momenten organiseren. Na de kerkdienst komen we bij elkaar in de Serre voor een uurtje. Soms zal iemand vanuit de gemeente komen vertellen over waar hij of zij een passie voor heeft  of vanuit het verleden heeft gehad.
Er zal ook een of twee keer een moment zijn waarin we als kerkgemeenschap met elkaar van gedachten zullen wisselen over een bepaald thema. Wat en wanneer wordt nog gepland. We houden u op de hoogte via de Tov en afkondiging in de kerk.

Plaats : Serre
Datum : wordt nog bekend gemaakt
Tijd      : zondag na de kerkdienstprotestantse gemeente te groesbeek