Koffie Plus

Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal koffie plus momenten. Na de kerkdienst komen we bij elkaar in de Serre voor een uurtje om te luisteren naar een gemeentelid dat iets bijzonders met ons wil delen. Ook zullen we de koffie plus gebruiken voor een gemeente bijeenkomst met een thema dat ons allemaal aangaat. We zijn nog midden in het proces als gemeente om na te denken over onze toekomst en hier zal zeker op terug gekomen worden. Vorig jaar was  dit ons goed bevallen en daarom herhalen dit weer: een bezinnings/vormings moment. In de loop van het jaar houden we u op de hoogte via de Tov en afkondigingen in de kerk wat en wanneer er iets zal plaats vinden.


Plaats : Serre
Datum : wordt nog bekend gemaakt
Tijd      : zondag na de kerkdienstprotestantse gemeente te groesbeek