Inschrijven PKN

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Hoe word je eigenlijk lid van de kerk?

De Protestantse gemeente te Groesbeek kent vier soorten lidmaatschap, te weten:
Doopleden, belijdende leden, gastleden en belangstellenden.

Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.

Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.

Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente of kerk zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen kerk, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een lidmaatschap in aanmerking.

Belangstellenden zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van die verbondenheid door zich als belangstellende (formeel heten zij: blijkgever van verbondenheid) aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie een van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet,  zij die geregeld onze diensten bezoeken enzovoorts.
Als u als dooplid of belijdend lid van een andere gemeente bij ons komt, of als u gastlid of belangstellende wilt worden kunt u dat bekend maken aan info.pkn.groesbeek@gmail.com  Iemand van de gemeente neemt dan contact met u op.

De kosten
Bij het lid worden van de kerk ontvangt u jaarlijks een verzoek voor een financiŽle bijdrage in de vorm van de Actie Kerkbalans.
Als betalend lid ontvangt u 7x per jaar  de ĎTov Mirjam',  het kerkblad van de Protestantse gemeente te Groesbeek. Daarnaast is er een aantal activiteiten waaraan u kunt deelnemen, variŽrend van een literatuurclub tot een kerkkoor.
Natuurlijk is er ook aandacht voor pastorale begeleiding op momenten in het  leven wanneer daar behoefte aan is.
Vrijwilligerswerk staat in een hoog vaandel in deze gemeente en alle hulp is welkom. 

Uitschrijven PKN
Mocht u zich onverhoopt willen uitschrijven, omdat u niet langer meer lid wilt zijn van de kerk, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info.pkn.groesbeek@gmail.com Iemand van de gemeente zal ook in dit geval contact met u opnemen.
protestantse gemeente te groesbeek