Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit !
Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen / -heren klaar met koffie en thee om u welkom te heten. Midden in de week een moment om elkaar te ontmoeten en samen de lunch te gebruiken.
Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar huis.
Een bijdrage van 3,00 als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.
Graag drie dagen vr de betreffende woensdag opgeven bij n van de gastvrouwen van die dag of gewoon in n keer voor alle woensdagen.
Voor vervoer kan gezorgd worden en heeft u een dieet, bij opgave niet vergeten te vermelden.

2 januari 19       Jenny van der Linden   3972713 J.Linden28@chello.nl
                           Lenie Bakker 3971982 bakker-vanast@hotmail.nl
6 februari 19      Jannie Bakker 3973644 bakcal62@planet.nl
Jacqueline van Hoorn  3681150 jacqueline.vanhoorn@hetnet.nl
6 maart 19   Anke de Coole 3975367 amdecoolefeenstra@kpnplanet.nl
                          Marian Tabak 3978648 peereboomtabak@hotmail.com
3 april 19 Janny Bos 3976872 rbos.groesbeek@hetnet.nl
                          Maria Teerink 3971821
1 mei 19 Janny Meerstadt janny.meerstadt@gmail.com
                          Map ter Vrugt 048-5385718 tervrugtmap5@gmail.com
5 juni 19 Maartje Rutten 3582739 Rutten2@hotmail.com
                          Hennie Smit 3971463 henniesmitlocht7@gmail.com
3 juli 19 Gerie van der Land 6962748 gerievanderland.zijderveld@hotmail.com
                          Suze Kuijten
7 augustus 19   Mirjam Veenstra 3976807  veenstramirjam@hotmail.com
                          Iedje Verweij 3971355  iedje.verweij@upcmail.nl

protestantse gemeente te groesbeek