Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit !

Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen klaar met koffie en thee om u welkom te heten.
Midden in de week samen met anderen aan tafel en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar
huis.
Een bijdrage van 3,00 als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.
Graag drie dagen vr de betreffende woensdag opgeven bij n van de gastvrouwen van die dag of gewoon in n
keer voor alle woensdagen.
Voor vervoer kan gezorgd worden en heeft u een dieet, bij opgave niet vergeten te vermelden.
3 januari 18            Ingrid de Souza 06-19643485 lovingorganic@gmail.com
Map ter Vrugt 048-5385718 tervrugtmap5@gmail.com
7 februari 18 Maartje Rutten 3582739 Rutten2@hotmail.com
Jacqueline van Hoorn 3681150 jacqueline.vanhoorn@hetnet.nl
7 maart 18 Anke de Coole 3975367 amdecoolefeenstra@kpnplanet.nl
Marian Tabak 3978648 peereboomtabak@hotmail.com
4 april 18 Janny Bos 3976872 rbos.groesbeek@hetnet.nl
Jannie Bakker 3973644 bakcal62@planet.nl
2 mei 18 Carmen Jansen 6776002 carmen.jansen@kpnmail.nl
Mirjam Veenstra 3976807 veenstramirjam@hotmail.com
6 juni 18 Ingrid de Souza 06-19643485 lovingorganic@gmail.com
Margreet Breukelman 3977359 of Willemien Verra 0049-2826992201
4 juli 18 Gerie van der Land 6962748 gerievanderland.zijderveld@hotmail.com
<mailto:gerievanderland.zijderveld@hotmail.com>
Maria Teerink 3971821
1 augustus 18 Hennie Smit 3971463 henniesmitlocht7@gmail.com
Willemien Verra 0049-2826992201 willemien-verra@hotmail.com


protestantse gemeente te groesbeek