Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit !
Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen / -heren klaar met koffie en thee om u welkom te heten. Midden in de week een moment om elkaar te ontmoeten en samen de lunch te gebruiken.
Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar huis.
Een bijdrage van € 3,00 als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.
Graag drie dagen vσσr de betreffende woensdag opgeven bij ιιn van de gastvrouwen van die dag of gewoon in ιιn keer voor alle woensdagen.
Voor vervoer kan gezorgd worden en heeft u een dieet, bij opgave niet vergeten te vermelden.

5 september ’18  Marian Tabak 3978648 peereboomtabak@hotmail.com
                           Grada Weernekers 6843875 arendw@planet.nl
3 oktober ’18      Ingrid de Souza 06-19643485 lovingorganic@gmail.com
Jannie Bakker 3973644 bakcal62@planet.nl6843875
7 november ’18  Maartje Rutten 3582739 Rutten2@hotmail.com
Carmen Jansen 6776002 carmen.jansen@kpnmail.nl
5 december ’18  Margreet Breukelman  3977359 margreetbreukelman@t-mobielthuis.nl
                           Niko Raaphorst 3977359 nikoraaphorst@t-mobielthuis.nl
2 januari ’19       Jenny van der Linden   3972713 J.Linden28@chello.nl
                           Lenie Bakker 3971982 bakker-vanast@hotmail.nl
6 februari ’19      Jannie Bakker 3973644 bakcal62@planet.nl
Jacqueline van Hoorn  3681150 jacqueline.vanhoorn@hetnet.nl
6 maart ’19   Anke de Coole 3975367 amdecoolefeenstra@kpnplanet.nl
                          Marian Tabak 3978648 peereboomtabak@hotmail.com
3 april ’19 Janny Bos 3976872 rbos.groesbeek@hetnet.nl
                          Maria Teerink 3971821
1 mei ’19 Janny Meerstadt janny.meerstadt@gmail.com
                          Map ter Vrugt 048-5385718 tervrugtmap5@gmail.com
5 juni ’19 Maartje Rutten 3582739 Rutten2@hotmail.com
                          Hennie Smit 3971463 henniesmitlocht7@gmail.com
3 juli ’19 Gerie van der Land 6962748 gerievanderland.zijderveld@hotmail.com
                          Suze Kuijten
7 augustus ’19   Mirjam Veenstra 3976807  veenstramirjam@hotmail.com
                          Iedje Verweij 3971355  iedje.verweij@upcmail.nl

protestantse gemeente te groesbeek