Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit !
Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen / -heren klaar met koffie en thee om u welkom te
heten. Midden in de week een moment om elkaar te ontmoeten en samen de lunch te gebruiken.
Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar
huis.
Een bijdrage van € 3,00 als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.
Graag drie dagen vσσr de betreffende woensdag opgeven bij ιιn van de gastvrouwen van die dag of gewoon in ιιn
keer voor alle woensdagen.
Voor vervoer kan gezorgd worden en heeft u een dieet, bij opgave niet vergeten te vermelden.
4 september ’19 Marian Tabak       3978648, tabakpeereboom@gmail.com
<mailto:peereboomtabak@hotmail.com>
                           Janny Bos       06-30116392, r.bosgroesbeek@ziggo.nl
2 oktober ’19      Iedje Verweij      3971355, iedje.verweij@upcmail.nl
                           Map ter Vrugt       048-5385718, tervrugtmap5@gmail.com
6 november ’19 Grada Weernekers 6843875, arendw@planet.nl <mailto:arendw@planet.nl>
      Jannie Bakker       3973644, bakcal62@planet.nl
4 december ’19  Klaske Overwijk,    06-22152429, k.overwijk@outlook
                           Hennie Smit       3971463, henniesmitlocht7@gmail.com
8 januari ’20       Carmen Jansen     6776002, carmen.jansen@kpnmail.nl
      Lenie Bakker       3971982, bakker-vanast@hotmail.nl
5 februari ’20     Jenny van der Linden3972713, j.linden28@chello.nl <mailto:j.linden28@chello.nl>
      Anke de Coole       3975367, amdecoolefeenstra@kpnplanet.nl
4 maart ’20       Iedje Verweij       3971355, iedje.verweij@upcmail.nl
      Maartje Rutten       3582739, Rutten2@hotmail.com <mailto:Rutten2@hotmail.com>
1 april ’20           Maria Teerink       3971821
                         Wilma den Hertog 06-39083029 wilma_den_hertog@hotmail.com
6 mei ’20           Margreet Breukelman3977359
                                                                margreetbreukelman@t-mobilethuis.nl
<mailto:margreetbreukelman@t-mobilethuis.nl359>
                           Niko Raaphorst      3977359 nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl
3 juni ’20            Gerie van der Land 06-52088952 
                         gerievanderland.zijderveld@hotmail.com   
                           Monica Moll        06-12445013, m.moll@kpnmail.nl
1 juli ’20              Janny Meerstadt      janny.meerstadt@gmail.com
                        Jacqueline van Hoorn3581150, jacqueline.vanhoorn@hetnet.nl
5 augustus ’20    Jannie Bakker         3973644, bakcal62@planet.nl <mailto:bakcal62@planet.nl>
                          Mirjam Veenstra       3976807, veenstramirjam@hotmail.com
<mailto:veenstramirjam@hotmail.com>

protestantse gemeente te groesbeek