Pastorale zorg:

Indien u deze zomer een predikant of pastorale zorg  nodig heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Corry Kroos, tel. 0243973857 of 06 48863025, email: info.pkn.groesbeek@gmail.com.  In de periode van 3 t/m 12 augustus met mevrouw Hennie Smit tel. 0243971463 of 06 53563281 email: henniesmitlocht7@gmail.com

Da. Janneke Ruijs is met vakantie van 16 juli tot 20 augustus.


Voorganger


De predikante is da. Janneke Ruijs.  Zij is sinds 2005 voor 50% verbonden aan onze gemeente. Naast het voorgaan in de kerkdiensten: zondagse eredienst, uitvaartdiensten en huwelijksdiensten, bezoekt en begeleidt zij gemeenteleden in dagen van vreugde en verdriet. Samen met de kerkenraad is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente en is ze betrokken bij doordeweekse kerkelijke activiteiten. Ook niet-kerkleden, die een gesprek willen over geloofs- of levensvragen kunnen een beroep op haar doen.

Domina Janneke Ruijs heeft een opleiding gevolgd tot verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, een opleiding in  de maatschappelijke gezondheidszorg, ze heeft theologie gestudeerd, de kerkelijke opleiding tot predikante afgerond, de klinisch pastorale vorming (KPV) gedaan en de opleiding tot supervisor en coach.

Sinds 1993 is ze werkzaam als predikante. Haar eerste gemeente was Haaksbergen-Buurse, waar ze naast gemeente-predikante voor eenderde deel van haar werktijd diaconaal predikante is geweest.
Van 2000-2004 is ze namens Kerkinactie  uitgezonden geweest naar Ghana. Ze heeft als staflid en cursusleidster gewerkt aan het Presbyterian Women’s Centre in Abokobi.


Da. Janneke Ruijs is getrouwd en heeft twee kinderen.
                                                                                                                         Heeft u een vraag of stelt u een bezoek op prijs, dan
                                                                                                                         kunt u contact met haar opnemen per e-mail:
                                                                                                                         ruijsjanneke@hotmail.com 
                                                                                                                         of per telefoon: 024-3976628
protestantse gemeente te groesbeek