Kerkblad TOV-Mirjam

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Groesbeek heet "TOV" dit is afgeleid van "TOV MIRJAM", de tamboerijn die de IsraŽliers gebruiken bij hun muziek en dans. Mirjam was het die met haar "tovje" de vrouwen van IsraŽl heeft aang≠evuurd na de redding door de Rietzee. Door de aanmoediging van Mirjam slaan wij op de tov opdat ook onze lofzang aan God opklinkt.

Het kerkblad verschijnt 7 keer per jaar.

Kopij voor de Tov kunt u inleveren rond de 15e van de maand, de exacte datum verschijnt in het maandblad zelf.
Via e-mail, in een Word document als bijlage, lay-out Calibri lettergrootte 12 naar het e-mail adres: tovmirjam@hotmail.com


post adres:   Redactie Tov Mirjam        
                        Biesseltsebaan 30,
                        6561 KC    Groesbeek  (024- 3973857) of
                      
                        Redactie Tov Mirjam
                        Plataanstraat 17
                        6562DX Groesbeek       (024-3977156)

Redactieleden van de Tov:
Corry Kroos
Marijke Bleeker

protestantse gemeente te groesbeek