Uitgelicht

7 november   Oogstdienst  da. J. Ruijs. Koffiedrinken na de dienst

31 oktober en 7 november: OOGST-DIENST voor het Moeder-Kind-huis.

Wij zijn Harold & Margriet Tjalsma. We hebben in 2013 een voormalig schoolpand gekocht in Groesbeek om ons moederkind-gezinshuis in te vestigen. Daar wonen wij nu met onze zes opgroeiende (pleeg)kinderen. In het andere deel van het pand wonen de moeders met hun kinderen.

WAAR STAAN WIJ VOOR? Wij willen moeders een eerlijke kans bieden om zich te ontwikkelen in het moederschap. Als pleegouders hebben we gemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat ouders die kans krijgen. Het was onze droom om zo’n plek te bieden. Wij geloven dat een gezinshuis voor moeders en kinderen een toegevoegde waarde heeft. We zijn als gezinshuisouders 24/7 aanwezig en met onze kinderen bieden we een levend voorbeeld van een gezinsleven.  www.moederkindhuis247.nl

 

Op 31 oktober is de voorafgaande aankondiging van het project en collecte.

Op 7 november organiseert de diaconie, nu het weer kan, een inzameling van producten uit de ‘oogst’ van onze gemeenteleden. U kunt deze voorafgaand aan de dienst afgeven en na afloop uit de rijke variatie uw inkopen doen. De opbrengst komt ten goede aan het project.

 

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Oogstdienst

Diensten deze maand

Overzicht van de digitale kerkdiensten, deze beginnen altijd om 10.00u tenzij anders vermeld
deze maand