Activiteiten

Beste gemeenteleden, vrienden en belangstellenden,

We zijn verheugd om u de activiteiten voor 2023-2024 te kunnen presenteren.

Toch weer een bijzonder jaar dat voor ons ligt: het laatste jaar waarin Da. Janneke Ruijs onze voorganger zal zijn en tevens gangmaker van een groot aantal van onze activiteiten.

Vol hoop en enthousiasme gaan we weer aan de slag met een scala van activiteiten: veel oude bekende, zoals de filmavonden en de lezing van Ds. Dorst. De nieuwe maandelijkse activiteit van het vorige seizoen - de handwerkclub -  bleek zo’n succes, dat de activiteit uitgebreid is naar twee keer per maand.

Er zijn activiteiten die steeds terugkomen en activiteiten die maar een enkele keer plaatsvinden.

Startzondag is op 10 september: het officiële begin van het winterseizoen.

Kent u mensen die mogelijk ook belangstelling hebben voor deze activiteiten, licht hen in, geef ze een boekje, wijs ze op deze website, zodat wij elkaar kunnen inspireren en van waarde voor elkaar kunnen zijn.

De activiteitencommissie:

Mirjam Veenstra, Pieter Peereboom, Wim Moll, Jannie Schaapman (boekje)

De activiteitencommissie:

  • Mirjam Veenstra
  • Pieter Peereboom
  • Wim Moll
  • Jannie Schaapman