Kerkblad TOV

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Groesbeek heet "TOV" dit is afgeleid van "TOV MIRJAM", de tamboerijn die de Israëliers gebruiken bij hun muziek en dans. Mirjam was het die met haar "tovje" de vrouwen van Israël heeft aang­evuurd na de redding door de Rietzee. Door de aanmoediging van Mirjam slaan wij op de tov opdat ook onze lofzang aan God opklinkt.

Het kerkblad verschijnt zeven keer per jaar:

december/januari
februari/maart
april
mei/juni
juli/augustus
september
oktober/november

 Kopij voor de Tov kunt u inleveren rond de 15e van de maand, de exacte datum verschijnt in het maandblad zelf.
Via e-mail, in een Word document als bijlage, lay-out Calibri lettergrootte 12 naar het e-mail adres: tovmirjam@hotmail.com óf bleekermarijke@gmail.com

Tov juli/augustus 2024

Tov mei/juni 2024

Tov april 2024

Tov februari/maart 2024

Tov december/januari 2023/2024

Tov oktober/november 2023

Tov september 2023

Tov juli/augustus 2023

Tov mei/juni 2023

Tov april 2023