ANBI

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie hier over vindt u hieronder van deze pagina door op "Lees meer" te klikken.

Beleidsplan

2023 - 2027                       

Inleiding
I   Waar staan we voor
II  Onze sterke en zwakke punten/kansen en bedreigingen
III Wat zijn onze plannen voor de komende vier jaar
III. a Eredienst en Toerusting
III. b Diaconaat
III. c Pastoraat
III. d Financiën en Beheer
III. e Leiding
Slotwoord

Klik hier voor het volledige beleidsplan