Ouderlingen

Ouderlingen zijn gemeenteleden die gevraagd zijn gedurende enkele jaren zorg te dragen voor een aantal speciale taken in de kerkelijke gemeente.

Geloof
Ouderlingen helpen gemeenteleden inhoud en vorm te geven aan hun geloof.  Ze zijn betrokken bij activiteiten die het geloof van  gemeenteleden opbouwen en verdiepen. Zo zijn ouderlingen medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de kerk. Om dit tot uitdrukking te laten komen, geeft een ouderling aan het begin en aan het einde van een kerkdienst de voorganger een hand. Deze handdruk symboliseert het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de voorganger de dienst  leidt. Ook is er altijd een ouderling aanwezig als er avondmaal gevierd wordt en gedoopt. De geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren in de gemeente valt ook onder de verantwoordelijkheid van de ouderlingen. 

Pastoraat
Ouderlingen bezoeken gemeenteleden om mee te leven en te steunen in blijde en verdrietige dagen.

Geheimhouding
Ouderlingen beloven niet met anderen te praten over zaken die gemeenteleden in vertrouwen hebben verteld.

Kerkenraad
Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad. De kerkenraad zou je het bestuur van de kerkelijke gemeente kunnen noemen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente en maakt beleid. Bijvoorbeeld: zij zorgt dat er iedere zondag een kerkdienst wordt gehouden, zij ontwikkelt beleid voor de toekomst van de gemeente, zij zorgt voor de financiën ……

Onze gemeente heeft twee ouderlingen. Naast de bovengenoemde algemene taken van ouderlingen hebben ze ook nog specifieke taken.

Stelt u bezoek van een ouderling op prijs, heeft u een vraag of wilt u een reactie geven op een kerkdienst, u kunt hen bellen of mailen.