Deze maand

Aanvang van de diensten is om 10.00u tenzij anders vermeld in het rooster.

Klik hier om de dienst online te volgen.
Voor informatie over de collectes, klik op "Collecte rooster"

Auto-afhaaldienst:
Als u graag een dienst bij zou willen wonen en u heeft geen vervoer, neem dan voor vrijdagavond contact op met mevr. Hennie Smit,  024 - 397 1463 of 06 - 53563281

Zij zal proberen vervoer voor u te regelen.

Zondag 1 oktober:         ds. D. Stolk uit Nijmegen
Leesrooster                     Ez. 18: 1-4, 25-32; Fil. 2: 1-13; Mat. 21: 23-32
Collectes                          diaconiecollecte is voor Voedseltuin Groesbeek
                                           tweede collecte voor kerkelijke activiteiten       

 Zondag 8 oktober:        drs. H. Oudelaar uit Gennep, Koffiedrinken na de dienst. (Hanny en Grada)
Leesrooster                    Jes. 5: 1-7; Fil. 2: 14-18; Mat. 21: 33-43
Collectes                         diaconiecollecte is voor Voedseltuin Groesbeek
                                          tweede collecte  voor kerkelijke activiteiten

Zondag 15 oktober:       mevr. F. Bunjes uit Velp
Leesrooster                    Jes. 25: 1-9; Fil. 3: 17-21; Mat. 22: 1-14
Alternatief                       Titus 1: 1-16
Collectes                         diaconiecollecte is voor Wenchi Hospital Ghana
                                          tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 22 oktober:       da. J. Ruijs. Koffie PLUS na de dienst. (Rozita en Friedie)
Leesrooster                     Jes. 45: 1-7; 1 Tes.1:1-10; Mat. 22: 15-22
Alternatief                        Titus 2: 1-10
Collectes                          diaconiecollecte is voor Wenchi Hospital Ghana
                                           tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 29 oktober:        da. C. van den Berg uit Nieuw Bergen
Leesrooster                      Deut. 6: 1-9; 1 Tes. 2: 1-8; Mat. 22: 34-46
 Alternatief                        Titus 3: 1-11(15)
Collectes                           diaconiecollecte is voor St. Kruispunt Nijmegen
                                            tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

 Zondag 5 november:     OOGSTDIENST samen met de gemeente Heumen in onze kerk
                                           Ds. H. Kroesbergen  en da. J. Ruijs leiden samen deze viering
                                           Koffiedrinken na de dienst. (Jannie en Klaske)
Leesrooster                      Spr. 9: 1-18; 1 Tes. 2: 9-13; Mat. 25: 1-13
Collectes                          diaconiecollecte is voor St. Kruispunt Nijmegen
                                           tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 12 november:    da. E. Kamper uit Driel
Leesrooster                      Jes. 48: 17-21; 1 Tes. 4: 1-8; Mat. 25: 14-30
Collectes                           diaconiecollecte is voor Casey Troy Foundation
                                            tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

 Zondag 19 november:   da. B. Overdijk uit Nijmegen
Leesrooster                      Ez. 34: 11-17; 1 Tes. 4: 1-8; Mat. 25: 31-46
Collectes                           diaconiecollecte is voor Casey Troy Foundation
                                            tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 26 november    da. J. Ruijs. Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Viering H. Avondmaal, Koffiedrinken na de dienst. (Marian)
Leesrooster                     Dan. 12: 1-4; 1 Tes. 5: 1-11; Mat. 24: 14-35
Collectes                         diaconiecollecte is voor Casey Troy Foundation
                                          tweede collecte voor kerkelijke activiteiten