Deze maand

Aanvang van de diensten is om 10.00u tenzij anders vermeld in het rooster.

Klik hier om de dienst online te volgen.

Voor informatie over de collectes, klik op "Collecte rooster"

Auto-afhaaldienst:
Als u graag een dienst bij zou willen wonen en u heeft geen vervoer, neem dan voor vrijdagavond contact op met mevr. Hennie Smit,  024 - 397 1463 of 06 - 53563281

Zij zal proberen vervoer voor u te regelen.

Zondag 16 juni  Pastor Jos van Rooij. Koffiedrinken na de dienst (Jannie en Klaske)
Leesrooster    Ez. 17: 22-24; 2 Kor. 5: 1-10; Marc. 4: 26-34
Alternatief   Hand. 6: 8-7: 7, 44-60
Collectes Diaconiecollecte voor Kerk in Actie: Vakantietas. Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 23 juni  da. Perla Akerboom uit Nijmegen
Leesrooster       Job 30: 15-26, 38: 1; 2 Kor. 5: 14-21; Marc. 4: 35-41
Alternatief         Hand. 8: (1b)4-25
Collectes   Diaconiecollecte voor Kerk in Actie: Vakantietas. Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 30 juni  da. Janneke Ruijs. Koffiedrinken na de dienst (Friedie en Rozita)
Leesrooster       Jes. 3: 25-4: 6; 2 Kor. 8: 9-15; Marc. 5: 22-43
Alternatief         Hand. 11: 19-26
Collectes   Diaconiecollecte voor Kerk in Actie: Vakantietas. Uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 7 juli     ds. David Stolk uit Nijmegen
Leesrooster        Ez. 2:1-7; 2 Kor. 12:1-10
Collectes  Diaconiecollecte voor INLIA en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 14 juli   pastor Jos van Rooij, Koffiedrinken na de dienst (Hanny en Grada) 
L
eesrooster   Jes. 52: 1-6; Ef. 1: 1-14; Marc. 6: 6b-13
Collectes  Diaconiecollecte voor INLIA en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag  21 juli  ds. Bernard Schelhaas uit Leiden, Koffiedrinken na de dienst
Leesrooster       Jer. 23: 1-6; Ef. 2: 11-22; Marc. 6: 30-44 
Collectes Diaconiecollecte voor INLIA en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag  28 juli ds. Peter van der Vange uit Nijmegen. Viering H. Avondmaal, Koffiedrinken na de dienst (Janny en Klaske)
Leesrooster    Jes. 63: 7-14; Ef. 3: 14-21; Marc. 6: 45-52 
Collectes  Diaconiecollecte voor het Huis van Compassie en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 4 augustus ds. Perla Akerboom uit Nijmegen
Leesrooster       Deut. 10: 12-21; Ef. 4: 17-25; Marc. 7: 1-23

Collectes diaconiecollecte voor Huis van Compassie en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 11 augustus  ds. Peter van den Berg uit Malden, Koffiedrinken na de dienst (Rozita en Friedie)
Leesrooster       2 Kon. 4: 8-18(37); Ef. 4: 30-5: 2; Marc. 7: 24-30
Collectes    Diaconiecollecte voor Huis van Compassie en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 18 augustus       drs. Hettie Oudelaar uit Gennep
Leesrooster   Jes. 35: 1-10; Ef. 5: 15-20; Marc. 7: 31-37
Collectes           Diaconiecollecte voor Childs Life  en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 25 augustus om 14.00 uur: AFSCHEIDSDIENST van da. JANNEKE RUIJS met aansluitend receptie. Geen viering om 10.00 uur.

Leesrooster       2 Kon. 4: 42-44; Ef. 6: 1-9; Marc. 8: 1-21 
Collectes         Diaconiecollecte voor Childs Life en collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 1 september    ds. Ada Rebel uit Deurne
Leesrooster       Zach. 8: 4-8, 20-23; Ef. 6: 10-20; Marc. 8: 22-26
Collectes Diaconiecollecte voor Childs Life en collecte voor kerkelijke activiteiten