Deze maand

Aanvang van de diensten is om 10.00u tenzij anders vermeld in het rooster.

Klik hier om de dienst online te volgen.

Voor informatie over de collectes, klik op "Collecte rooster"

Auto-afhaaldienst:
Als u graag een dienst bij zou willen wonen en u heeft geen vervoer, neem dan voor vrijdagavond contact op met mevr. Hennie Smit,  024 - 397 1463 of 06 - 53563281

Zij zal proberen vervoer voor u te regelen.

Zondag 3 maart P. Simons uit Kleve. 3e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster       Ex. 20: 1-17; Rom. 7: 14-25; Joh. 2: 13-22(25)
Alternatief         Jer. 26: 1-19
Collectes         diaconiecollecte voor KIA: Omzien naar gevangenen in Nederland en uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 10 maart da. J. Ruijs. 4e Zondag van de 40-dagen  Koffiedrinken na de dienst (Friedie)
Leesrooster       Joz. 4: 19-5: 1, 10-12; Ef. 2: 4-10; Joh. 6: (1)4-15
Alternatief          Jer. 29: 1-14
Collectes  diaconiecollecte voor KIA: Rwanda leermiddelen en uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 17 maart mevr. M. Meek uit Wijchen. 5e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster        Jer. 31: 31-34; Hebr. 5: 1-10; Joh. 12: 20-33
Alternatief          Jer. 32: 1-15, 26-29, 36-44
Collectes            diaconiecollecte voor KIA: Rwanda leermiddelen en uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 24 maart da. J. Ruijs. Palmzondag  Koffiedrinken na de dienst (Friedie en Rozita)
Leesrooster       Marc. 11: 1-11, ; (Joh. 12: 1-24); Jes. 50: 4-7 (Jes. 52: 13-53: 12); Filip. 2: 5-11;    Marc. 14: 1-15: 47
Alternatief         Jer. 4: 19-5: 1
Collectes          diaconiecollecte voor KIA: Rwanda leermiddelen en uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

Donderdag 28 maart Voorbereidingsgroep. Witte Donderdag. Viering H. Avondmaal, aanvang 19.30 uur
Leesrooster     Ex. 12: (1)15-20; 1 Kor. 11: 23-32; Joh. 13: 1-15; Joh. 14: 15-31; (Mat. 26: 30-46a)
Collectes         diaconiecollecte voor KIA: Rwanda leermiddelen en uitgangscollecte voor kerkelijke activiteiten

 Vrijdag 29 maart Voorbereidingsgroep. Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur
Leesrooster       Ex. 12: (1)21-28; Hos. 6: 1-6; (Jes. 52: 13-53: 12; Hebr. 9: 11-15;Joh. 18: 1-19: 42
Alternatief         Klaagliederen 3: 1-9

 Zaterdag 30 maart da. J. Ruijs. Paasnacht. Viering H. Avondmaal, aanvang 22.00 uur
Leesrooster     Gen. 1: 1-2: 3; Gen. 22: 1-18; Ex. 14: 15-15: 1a; Jes. 54: 4-14; Jes. 55: 1-11;
                          Ez. 36: 24-28; Sef. 3: 12-20; Rom. 6: 3-4; Kol. 3: 1-4; Marc. 16: 1-8
Alternatief       Jer. 33: 1-11
Collectes         diaconiecollecte voor KIA: Paascollecte Werelddiaconaat - Colombia en uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

 Zondag 31 maart  da. J. Ruijs. 1e Paasdag
Leesrooster    Jes. 25: 6-9; Kol. 3: 1-4; Joh. 20: 1-18
Collectes   diaconiecollecte voor KIA: Paascollecte Werelddiaconaat - Colombia  en uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten