Diensten

De kerkdienst is het moment waarop gelovigen samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. Tijdens een kerkdienst luisteren de mensen naar bijbelverhalen en naar de uitleg hiervan door de predikant. Ze raken geïnspireerd door Gods woorden. Ze bidden, zingen, maken muziek en zamelen geld in voor mensen die te kort komen en voor het werk in de gemeente. Regelmatig delen ze met elkaar brood en wijn& en soms wordt er een kindje gedoopt.

U bent van harte welkom in de dienst die elke zondag om 10.00 uur in onze mooie kerk aan de Kerkstraat aanvangt. Als regel wordt er elke tweede zondag en in de zomermaanden elke tweede én vierde zondag van de maand na de dienst gezamen­Iijk koffie gedronken in de Serre, u wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Kinderen zijn welkom in de kerk, tijdens de overdenking mogen zij dan zelfstandig achter in de kerk bezig zijn met een knutselwerkje.

Diensten deze maand

Bekijk de diensten van deze maand

Bijzondere diensten

Bekijk de bijzondere diensten