Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Het college is verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard en voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. Het college bestaat uit een aantal leden van de gemeente, waaronder een ouderling.

Tot de specifieke verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters behoren:

  • Beheer, onderhoud en financiën.
  • De ledenadministratie.
  • Salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden.
  • Het beheer van het kerkhof.
  • Het aansturen van de koster.

Email
cvk.pkngroesbeek@gmail.com                 

Mevrouw Hennie Smit
Tel: 06-53563281
Dhr. Jaap den Hertog, tel. 06-39083029
Mevr. Hennie Smit - Locht
Tel: 06-53563281
Dhr. Wicher Holland
CvK (ten name van en/of functie)
Kerkstraat 18
6561CC groesbeek
NL 84 RABO 01174.55.067 t.n.v. College van kerkrentmeesters Prot. Gemeente Groesbeek