Wereldmaaltijd

Het is een jaarlijkse traditie om in de Adventstijd een Wereldmaaltijd te houden. Eén miljard mensen die kampen met honger en ondervoeding in een wereld die meer dan genoeg voedsel produceert. Hoe is dit mogelijk?

Bij een Wereldmaaltijd krijgt iedereen de hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie eerlijk zou worden verdeeld.

De Wereldmaaltijd laat zien: honger hoeft niet. En als u een armzalige maaltijd verwacht, zult u verbaasd zijn!  Honger in de wereld is dus geen gevolg van gebrek maar van oneerlijke verdeling.

De wereldmaaltijd heeft ondertussen in december plaatsgevonden.