Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit!

Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen/-heren klaar met koffie en thee om u welkom te heten. Midden in de week een moment om elkaar te ontmoeten en samen te lunchen.

Vanaf 11.30 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar huis.

Een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten wordt zeer op prijs gesteld, richtlijn € 4.00 p.p.

Graag drie dagen voor de betreffende woensdag opgeven bij een van de gastvrouwen van die dag of gewoon in een keer voor alle woensdagen. Voor vervoer kan worden gezorgd en heeft u een dieet, dan bij opgave niet vergeten te vermelden. De namen van de gastvrouwen zullen steeds in de agenda in de Tov gepubliceerd worden.

We hebben het rooster nog niet compleet. Wilt u ook een keer gastvrouw/-heer zijn, meldt u dan aan bij Hennie (tel. 06-53563281) of Mirjam (tel. 024 - 3976807)

Data:

2023
6 september
4 oktober
1 november
6 december
2024
3 januari
7 februari
6 maart
3 april
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus