Kerkbalans

Over Kerkbalans

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij. 

Lees hier meer over Kerkbalans

Periodieke giften
Wilt u de kerk steunen en daarbij gebruikmaken van belastingaftrek?
Al vanaf 2014 kunt u een periodieke gift in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling (in dit geval PKN-Groesbeek) vastleggen.

Periodieke gift in geld
Op de site van de Belastingdienst kun u een formulier downloaden. Ga naar www.belastingdienst.nl  en gebruik als zoekterm Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het  Formulier Betalingsvolmacht gebruiken.

Let op!
De formulieren hoeft u niet naar de Belastingdienst op te sturen.  Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst  uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
 

RSIN invullen:
RSIN nummer van de Protestantse kerk te Groesbeek is 002485801

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen.

Actie Kerkbalans

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.