Collecte rooster

Collecterooster juli en augustus 2024

7, 14 en 21 juli Stichting Inlia

De betrokkenheid van onze gemeente bij deze landelijke stichting voor een zorgzame opvang van Asielzoekers bestaat al vanaf haar oprichting. En die zorg blijft nodig. Daarom blijft de diaconie ook telkens deze stichting aanbevelen.

De INLIA stichtingen signaleren en analyseren problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving. We doen dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Stichting INLIA is: een netwerkorganisatie voor kerken die het Charter voor de Vluchtelingen hebben ondertekend. Ze is juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken en een uniek kennisinstituut op dit terrein. Ook is ze vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken.

Stichting INLIA Groningen is onder meer uitvoerder van de pilot 'Landelijke Vreemdelingen Voorziening' (LVV) voor de gemeente Groningen Voorheen bekend onder de naam 'Bed,Bad,Brood+'-opvang.

Stichting INLIA Projecten is uitvoerder van de TussenVoorziening voor statushouders voor diverse gemeenten in Drenthe. Ook werk ze samen met Kerk in Actie als ontwikkelaar en uitvoerder van het Transithuis - dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land van herkomst of een derde land. www.inlia.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. INLIA

 28 juli, 4 en 11 augustus. Huis van Compassie Nijmegen (samen met Heumen)

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we

ondersteunen initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet.

Ook organiseren we o.m. debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat.

 

We organiseren een groot aantal activiteiten voor en met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Praktische hulp, Ontmoeting, Maaltijden. Duurzaamheid, Vluchtelingen…..

www.huisvancompassie.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Compassie

18 en 25 augustus en 1 september: Childs Life (samen met Heumen)

ChildsLife werd 25 jaar geleden opgericht met een belangrijk doel: kansen bieden aan kinderen zodat zij zelf een zelfredzame toekomst kunnen creëren zonder de steun van ChildsLife of een andere hulporganisatie.

Lokaal personeel en lokale expertise

Om effectieve en de beste hulp te kunnen waarborgen worden alle ChildsLife vestigingen bemand door ervaren lokaal personeel met gedegen begrip van de lokale cultuur en problematiek. Zij bieden hulp op maat, gebaseerd op de behoeften van kinderen en hun directe leefomgeving.

We hebben veel bereikt

Vanaf de oprichting in 1996 hebben we 68 miljoen euro geïnvesteerd in een groot aantal projecten op het gebied van voedsel- en drinkwatervoorziening, gezondheid, onderwijs en zelfredzaamheid. Daarmee maken we elke dag opnieuw het verschil voor duizenden kinderen, moeders en gezinnen.

ChildsLife gelooft dat projecten en programma’s praktisch en op maat gemaakt moeten zijn om kinderen een goede toekomst te bieden. Vaak hebben relatief simpele oplossingen het meeste effect en impact. www.childslife.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. ChildsLife.

De diaconie