Collecte rooster

Flitsen uit de diaconie:

In de afgelopen maanden hebben Diaconie en Kerkenraad intensief overlegd over een solide invulling van de vacature administrateur. Tenslotte is besloten om deze taak uit te besteden aan een instantie die zowel deskundig en betrouwbaar is, als vertrouwd met het eigene van de diaconale opdracht in de PKN. Zie verder berichten van de Kerkenraad.

In augustus hebben Diaconie en Kerkenraad ook het proces van de afgelopen 5 jaar geëvalueerd en perspectieven voor de toekomst besproken. Daarbij is het zoeken van nieuwe leden voor de diaconie een belangrijk onderdeel.

Op de komende agenda van de diaconie staat een evaluatie over het functioneren van de nieuw ingerichte voorbedenhoek.

De diaconie

Diaconie collectes september-oktober-november 2023

Dit tweede halfjaar van 2023 zijn de collectes van Heumen en Groesbeek op elkaar afgestemd. Zo willen we elkaar inspireren en een grotere impact bereiken bij de doelen die we samen kiezen.

 

10, 17 en 24 september: De Rudolphstichting. (samen met Heumen)

De Glind is een gewoon klein dorpje met zo’n 700 inwoners. Het ligt in het midden van Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld.

Bijzonder wordt het als je weet dat in dit dorp al meer dan honderd jaar kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. In de huidige tijd vangt 1 op de 5 gezinnen uithuisgeplaatste kinderen op. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bijnaam ‘Jeugddorp’.

Door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.

Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v.Rudolphstichting

 

1 en 8 oktober: Voedseltuin Groesbeek.

In twee teeltjaren is de voedseltuin Groesbeek (naast voorheen De Linde) een vaste waarde geworden voor de Voedselbank. Gezonde, verse, biologisch geteelde groenten vinden wekelijks hun weg naar de 130 klanteenheden van onze lokale voedselbank. Daarnaast is het ook een plek, waar vele vrijwilligers met plezier en actieve ontspanning de grond bewerken, zaaien, planten en wieden.

De gemeente heeft de grond beschikbaar gesteld. Een oude stacaravan is omgebouwd tot een schaftkeet en met een bescheiden budget koopt de stichting goede zaden, tuingereedschap en grondverbetering. Hieraan zal de collecteopbrengst worden besteed.

Als het hek open is zal een van de stafleden u graag eens rondleiden over deze groene parel langs de Cranenburgsestraat,

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Voedseltuin.

 

15 en 22 oktober: Wenchi hospitaal Ghana.

De Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital is al vele jaren een solide collectedoel in onze gemeente. De stichting stelt zich tot doel het Wenchi ziekenhuis financieel en waar mogelijk materieel te ondersteunen, zoals gebouwen voor de ziekenzorg en huisvesting voor staf en personeel. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan verdere studie en specialisatie van artsen verbonden aan het ziekenhuis. Zowel huisvesting van staf en personeel als studietoelagen dragen bij aan de continuïteit van het personeelsbestand en betrokkenheid van staf en personeel.

Daarnaast helpt de stichting waar mogelijk met instrumentarium en medische apparatuur, dit in de vorm van projecten.

In 2006 heeft de Ghanese overheid een ziektekostenverzekering in het leven geroepen waardoor het eerdere ‘poor fund’ van de Wenchi stichting overbodig is geworden.

De langdurige inzet van de Stichting heeft er ook toe geleid dat artsen en stafleden uit de eigen opleiding het ziekenhuis zijn gaan dragen en leiden.

Het financieel beleid is er opgericht dat alle giften, donaties en andere fondsen volledig ten goede komen aan Wenchi Hospital.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v.  Wenchi

 

29 oktober: vooraankondiging Oogstdienst voor Stichting Het Kruispunt (met Heumen)

De Thema-collecte van de Oogstdienst is dit jaar voor de Stichting Het Kruispunt, straatpastoraat met dak- en thuislozen in Nijmegen. De straatpastores van de stichting zorgen voor een laagdrempelig contact met mensen die om velerlei redenen zijn losgeraakt van hun sociale en financiële bronnen en daarmee ook het vertrouwen in betere tijden kwijtraken. Persoonlijke verzorging en een kopje koffie zijn een middel om de eigen waardigheid van de zwervende mens te blijven zien en te bevestigen.

Op 29 oktober zal deze collecte al worden aangekondigd,  Na de succesvolle oogstdienst van vorig jaar, die we voor het eerst samen met Heumen hielden, zullen we ook dit jaar samen de oogstdienst organiseren en wel op 5 november. Dit keer neemt Heumen het voortouw, maar omdat deze actie een grotere ruimte vereist, is besloten om de dienst te houden in het kerkgebouw van Groesbeek.

Naast het aandragen en verkopen van allerhande producten van tuin- en huisvlijt zal er ook weer koffie en eigengebakken taart worden geserveerd met een vrije gift als tegenwaarde. Coördinatie rond de inbreng van zelfgebakken taart ligt weer bij Friedie Krajenbrink.

Nadere informatie volgt ion de komende TOV en op de website.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Oogstdienst.

12, 19 en 26 november: Casey Troy  (samen met Heumen)

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.'

De stichting is genoemd naar Casey, nu 19 jaar en in Nederland geboren en zoon van Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey is geboren met een open rug en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren zou hij zijn hij overleden.

“Sinds kort is de kas bij ons centrum in Bomono in gebruik! Ook de champignonteelt is gestart. De gehandicapte jongeren hebben ins ons (vocational) centrum een opleiding gehad om in de kas en de champignonteelt te kunnen werken. Ze gaan ’s morgens direct onder begeleiding aan het werk.

In de kas worden de meest gebruikte groenten in Kameroen gekweekt en in de champignon teelt diverse soorten paddenstoelen.

Groente en champignons dienen voor eigen gebruik in het centrum, maar worden ook verkocht op de markt. Een deel van de champignons wordt in droogkasten gedroogd en hiervan wordt een heel eiwitrijk poeder gemaakt, wat gegeven wordt aan ondervoede kinderen.

De jongeren krijgen in ons centrum hun vakopleiding met als doel om later zelfstandig in hun eigen inkosten te kunnen voorzien en mogelijk zelfs een eigen bedrijfje te kunnen starten.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Casey Troy.