Colofon

Namen, adressen en gegevens

Da. J. Ruijs
Beethovenstraat 25
6561 EH Groesbeek

Tel: 024-3976628
E-mail: ruijsjanneke@hotmail.com

Mevr. C. Kroos
Biesseltsebaan 30
6561 KC Groesbeek

Tel: 024-3973857
E-mail: info.pkn.groesbeek@gmail.com

Mevr. M. Veenstra
Postadres:
Kloosterstraat 51
6562 AV  Groesbeek

Tel: 024-3976807
E-mail: veenstramirjam@hotmail.com

Mevr. F. Krajenbrink, diaken
voorzitter  Tel: 024-3975116

Dhr. B. Verdonk, diaconaal rentmeester
penningmeester

Dhr. N. Raaphorst, diaconaal rentmeester
secretaris

Mevr. J. van Hoorn, diaconaal rentmeester
adviseur

Mevr. C.M.J.M. Verdonk, Ad Interim administrateur


Postadres:

Kerkstraat 18
6561CC  Groesbeek

Bank: NL08 INGB 0000 9619 22
t.n.v. diaconie  Prot. Gemeente te Groesbeek
E-mail: diaconie.pkngroesbeek@outlook.com

Kerkstraat 18
6561CC  Groesbeek

Bank: NL08 INGB 0000 9619 22
t.n.v. diaconie  Prot. Gemeente te Groesbeek
E-mail: diaconie.pkngroesbeek@outlook.com

Mevr. C. Kroos
Tel: 024-3973857

Dhr. P. Peereboom
Tel: 024-3978648

Dhr. W. Moll
Tel: 024-3974353

Mevr. M. Bleeker
bleekermarijke@gmail.com

E-mail: cvk.pkngroesbeek@gmail.com

Postadres: t.n.v.:
Kerkstraat 18
6561CC  Groesbeek

Voorzitter
Dhr. W. Veenstra Tel: 024-3976807

Beheer en onderhoud & voorzieningen
Mevr. M. van Wijck

Ouderling-kerkrentmeester
Mevr. H. Smit-Locht Tel: 06-53563281
Panoramaberg 5, 6561 EP Groesbeek

Penningmeester
dhr. W. Veenstra Tel: 024-3976807

Bank:  NL84 RABO 01174.55.067
t.n.v. College van kerkrentmeesters
Prot. Gemeente te Groesbeek

Er is op dit moment geen vaste organist

Mevr. R. Troost
Tel: 024-3974843

Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek

Beheer: mevr. H. Smit-Locht tel: 06-53563281
Administratie: mevrouw G. van der Vegt tel: 06-36306252

E-mail: kerkhof.pkngroesbeek@outlook.com
Bank: NL 69 RABO 0333 5790 97
T.n.v.  Kerkhof Prot. Gemeente Groesbeek