Parterre

 

Parterre, verdiepen op de begane grond

Parterre was sinds 2012 een vast onderdeel in het activiteitenprogramma van herfst en winter. De coronabelemmeringen hebben destijds reeks plots onderbroken en vertraagd. Niettemin werd de draad weer opgepakt, maar de werkgroep heeft vastgesteld dat na ruim tien jaar de houdbaarheidsdatum van deze vorm van samenkomen is bereikt. Daarom is op 25 februari de laatste bijeenkomst geweest, met een prachtige finale met cartoonist Tjeerd Royaards. 

In 2012 vroeg domina Janneke of we een zinvolle activiteit konden bedenken op een zondagmiddag in de kerk. Na enige tijd van voorstellen en nadenken kozen we voor een gelijkwaardige kring, waarin het delen van ervaringen, gedachten en beelden centraal staan. Dus niet door een inleider of presentator.

In deze jaren kwamen we in de herfst-winter drie keer per seizoen bijeen met als uitgangspunt niet meer dan een woord of begrip. En na een uurtje in de kring zetten we de bijeenkomst voort met een hapje en drankje. De corona-jaren onderbraken dit ritme en nadien ontdekten we ook een soort verzadiging. Zoals het leven zelf, hebben ook deze activiteiten een houdbaarheidsdatum. Maar meer nog dan dat menen we een mooie invulling te hebben gegeven aan ons kerkgebouw als een plek van ontmoeting en bezinning voor Groesbeek en omgeving.

 Als finale van het Parterre-project werd Tjeerd Royaards uitgenodigd om ons een inkijkje te geven in het proces van denken, analyseren en verbeelden van een cartoonist. 

Tjeerd is vaste cartoonist van Dagblad Trouw en hoofdredacteur van het internationale cartoon-platform Cartoon Movement. Daarnaast is hij ook lid van Cartooning for Peace en Cartoonists Rights Network International, organisaties die beiden opkomen voor cartoonisten die worden vervolgd om hun werk. Tjeerd heeft voor zijn werk meerdere nationale en internationale prijzen ontvangen, waaronder de Inktspotprijs in 2018.

De werkgroep Parterre:
Margot Vandeberg, Margreet Breukelman, Loes Kraijenvanger en Niko Raaphorst