protestantse gemeente te groesbeek
Welkom   op  de  site  van  de  Protestantse  Gemeente  van  Groesbeek

Wij zijn een kleine gemeente met ongeveer 300 leden, in een overwegend katholieke omgeving met een actieve kern van zon vijftig mensen. Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn; betrokken op elkaar en de wereld om ons heen.
We vinden het belangrijk dat de kerk voor iedereen  een plek is om het  geloof te vieren, te zoeken en te verdiepen. 

De Protestantse bewoners van de  Groesbeekse Tehuizen (Pluryn), een instelling in ons dorp voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn een vaste en trouwe groep van onze gemeente.

In de zomermaanden ontvangen we veel vakantiegangers.

Naast onze eigen predikante, gaan veel gastpredikanten  uit de regio voor in onze kerkdiensten. 


    Vanwege het coronavirus zijn er tot nader orde geen kerkdiensten en geen activiteiten