ANBI

Overzicht van financiele situatie en informatie over ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Gegevens van de Protestantse gemeente te Groesbeek
Postadres: Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek

email: info.pkn.groesbeek@gmail.com

website: www.pkn-groesbeek.nl

RSIN nummer 002485801

ANBI rapport

ANBI

Meer weten over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)? Op de site van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden
lees meer