Bijzondere diensten

2021

  • 24 januari          Oecumenische viering, Week van Gebed voor de Eenheid
  • 28 maart            Palmpasenviering met palmpaasstokken maken voor de kinderen
  •   1 april             19.30 uur Witte Donderdag
  •   2 april             19.30 uur Goede Vrijdag
  •   3 april             22.00 uur Paasnacht
  •   4 april             10.00 uur Paasmorgenviering
  • 18 april              Viering voorbereid door bewoners Pluryn met medewerking van “De Wielewaal”
  • 23 mei              10.00 uur Pinksteren

Zoek een ster

Helaas gaat de lampionoptocht niet door dit jaar. Maar als iedereen een ster voor het raam plaatst, kunnen de kinderen Sterren zoeken. Niet in het donker maar gewoon overdag in de hele Adventstijd: de vier weken voor Kerst.....
Doe mee en lees meer...