Collecte rooster

40-dagentijd: project van kerkdienst en diaconie.

We hebben al vele jaren een thematische vorm tijdens de 40-dagentijd. En dat is dit jaar ‘De werken van Barmhartigheid’. Nu we wegens de Covid-dreiging op een andere wijze onze samenkomsten moeten vormgeven, hebben kerkenraad en diaconie een aangepaste opzet gevonden. Tijdens de zondagsdienst komt een van de werken van barmhartigheid aan de orde. Daar heeft Kerk in Actie ook een project bij gevonden, waarvoor die dag zal worden gecollecteerd. En de diaconie doet daarbij een voorstel tot praktische inzet.

Stille week: De doden begraven

Actie: Een plantje bij een graf naar keuze of bij de gedenkboom op ons kerkhof, of een kleine bijdrage op de rekening van het kerkhof, zodat de ‘kerkhofgroep’ namens u een plantje kan neerzetten. U kunt dan desgewenst een naam of grafnummer specificeren.

Digitaal doneren? NL 69 RABO 0333 5790 97 t.n.v. Kerkhof Prot. Gemeente Groesbeek

4 april, Pasen: Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.

Kinderwerk
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst.

Jongerenwerk
Als Kgaugelo ouder wordt zal hij met zijn studie begeleidt worden door jongerenwerker Zakhele, die vertelt: "We begeleiden onze jeugd net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan." Studiekampen, vakantiekampen, mensen ontmoeten die in je geloven en je blijven stimuleren. Dat verandert levens!

Hoeveel kinderen worden bereikt?

  • 1060 jongeren kunnen meedoen aan bijbelclubs en vakantiekampen
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. ZuidAfrika

11 en 18 april KiA Stichting Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten in bijna 30 azc’s realiseren.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Vrolijkheid

25 april en 2 mei Stichting het Kruispunt Nijmegen

Het Kruispunt Nijmegen biedt ruimte aan mensen van de straat, om stil te staan bij wat hen drijft, om uiting te geven aan wat hen bezighoudt, en wat hun leven kleur geeft. Een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.
Uit een Onderzoeksverslag “Humanisering: Mensen van de straat"  van de Universiteit voor Humanistiek blijkt dat de daklozen Het Kruispunt ervaren als een motiverende en zingevende organisatie, doordat ze het gevoel hebben gelijkwaardig te worden behandeld, dat er wordt geluisterd en geoordeeld.

Organisatie: Het Kruispunt Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie en gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Kruispunt.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur ons een bericht en we helpen u graag.
Neem contact op