Collecte rooster

Flitsen uit de Diaconie

In februari ontvingen we een noodkreet van KiA over honger door droogte in Kenia. Mede dank zij de kennis en ervaring van Jacqueline over de situatie in dat land konden we een verantwoorde extra donatie (€1000) doen uitgaan.

De brute inval in Oekraïne, de verwarring bij de bondgenoten en de wanhoop van mensen op de vlucht… dit alles intensiveert ook de diaconale inzet en aandacht van onze gemeente. In aanvulling op de vele landelijke en plaatselijke initiatieven heeft de diaconie in eerste aanzet ruim bijgedragen (€2500) aan het KiA-project ter acute ondersteuning van lokale geloofsgemeenschappen in Oekraïne. Verder zal de diaconie aandacht houden bij de ontwikkelingen en dan met name voor mensen in de knel en hun helpers.

Verder is de diaconie in beraad over werkwijze en  versterking in de bezoekgroep en voor een betere vormgeving van het voorbedenboek. Work in progress.

Het financiële beleid en de administratie zijn het afgelopen jaar aangepast aan nieuwe eisen van de PKN. Intussen gaat onze penningmeester deze zomer verhuizen naar Noord-Holland.  In de huidige opzet is uitvoering van deze taak op deze afstand voorlopig nog goed mogelijk.  De diaconie heeft besloten om wel op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester, maar heeft graag het aanbod van een overgangstijd aanvaard.

De Diaconie

Collectes Diaconie PKN-Groesbeek

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Harmonergy.

22 en 29 mei: Stichting Kruispunt, Straatpastoraat Nijmegen
"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak; ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor.

Onze straatpastor Lucy probeert daarom op straat, in Het Kruispunt, op bekende ontmoetingsplaatsen in de stad of bij collega organisaties aanwezig te zijn. Zij wordt daarbij ondersteund door coördinator Geo en getrainde vrijwilligers. Zo kunnen ontmoetingen plaats vinden waarbij het vertrouwen in elkaar kan groeien. Wanneer er in het leven ingrijpende zaken gebeuren die moeilijk alleen te verwerken zijn, is er iemand bij wie je terecht kunt en die samen met jou wil zoeken naar antwoorden, of gewoon wil luisteren en verstaan. Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Kruispunt.

5 Juni PINKSTEREN. KiA Zendingscollecte. Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Wat betekent dit project voor Xolile en haar oma?
Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de eigenaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast over de training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond en blij ze zijn”, zegt ze.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Zuid Afrika.

12 juni KiA Jongerenproject JOP - Jong Protestant. (deel een)
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s.

Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat Jong Protestant (JOP) deze materialen verder kan ontwikkelen?

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. JOP

19 juni KiA Wereldvluchtelingendag: Griekenland/Lesbos
De gammele tenten. De extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. De onveiligheid. Het gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wat ze wacht is een jarenlange procedure afwachten in een onveilig kamp, zoals Hamid (14) uit Afghanistan. Iedere dag is hij urenlang op zoek naar voedsel en water voor zijn familie. “Ik ben bang voor het geweld hier, ik kan zomaar worden neergestoken.” Zijn droom? Een veilige plek om te wonen met zijn familie. Alice Kleinschmidt, hulpverleenster op Lesbos “Mensen verliezen hier alles: hun vrijheid, hoop en waardigheid. Ook zij hebben recht op een menswaardig bestaan. Daarom doe ik wat ik kan.”

We helpen vluchtelingen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere plek te krijgen en pleiten er bij de overheid voor meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Info: www.kerkinactie.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Lesbos

26 juni KiA Jongerenproject JOP - Jong Protestant (deel twee)
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. JOP2

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten