Deze maand

U bent weer welkom bij de diensten in de kerk, het zingen is nog wel beperkt en er zullen daarom voorzangers zijn.

Aanvang van de diensten is om 10.00u tenzij anders vermeld in het rooster.

Klik 'hier' om de dienst bij te wonen, ook kunt u de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl
Voor informatie over de collectes, klik op "Collecte rooster" rechts in beeldscherm, of, als u met een mobiele telefoon werkt, onderaan deze pagina.

Zondag 30 januari: da. C. van de Berg uit Nijmege

Leesrooster  Jer. 1: 4-10; 1 Kor. 12: 27-31a; Luc. 4: 21-30(32)
Alternatief  1 Kon. 8: 22-30; 1 Kor. 3; 10-17; Joh. 2: 13-25

Collectes diaconie: voor Voedseltuin Groesbeek
tweede collecte voor kerkelijke activiteiten

Zondag 6 februari da. J. Ruijs. Koffie PLUS

Leesrooster       Jes. 6: 1-8; 1 Kor. 15: 1-11; Luc. 5: 1-11
Alternatief         Klaagl. 3: 22-32; 2 Kor. 5: 1-10; Joh. 11: 1-16

Collectes: diaconiecollecte is voor Voedseltuin Groesbeek
Uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag  13 februari P. Akerboom uit Nijmegen
Leesrooster  Jer. 17: 5-10; 1 Kor. 15: 12-20; Luc. 6: 27-38
Alternatief    1 Kron. 29: 10-25; 1 Kor. 12: 3-13; Joh. 11: 17-27              

Collectes: diaconiecollecte is voor Wenchi Hospital Ghana
tweede collecte  is voor kerkelijke activiteiten

Zondag  20 februari ds. P. van der Vange uit Nijmegen. Viering H. Avondmaal
Leesrooster       Gen. 45: 3-15; 1 Kor. 15: 35-49; Luc. 6: 27-38
Alternatief         Jes. 12; Filip. 1: 12-30; Joh. 11: 28-44

Collectes: diaconiecollecte is  voor Huis van Compassie Nijmegen
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag  27 februari da. J. Ruijs. Koffiedrinken na de dienst
Leesrooster  Jer. 7: 1-15; 1 Kor. 15: 50-58; Luc. 6: 39-49 en Luc. 7: 16
Alternatief         Ezech. 37: 15-28; Hebr. 9: 11-15; Joh. 11: 45-54

Collectes:  diaconiecollecte is voor Huis van Compassie Nijmegen
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 6 maart  ds. M. Luijk uit Molenhoek. 1e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster Deut. 5: 6-21; Rom. 10: 8-13; Luc. 4: 1-13
Alternatief 1 Sam. 9: 26-10 en 10: 1-7; 2 Kor. 1: 15-22; Joh. 11: 55 - 12: 11

Collectes: diaconiecollecte is voor Kerk in Actie: Toekomst voor Jongeren in Nepal
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 13 maart mevr. M. Meek uit Wijchen. 2e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster Ex. 34: 27-35; 1 Kor. 13: 1-13; Luc. 6: 28-36
Alternatief         Jes. 63: 1-9; Kol. 2: 8-15; Joh. 12: 20-36

Collectes: diaconiecollecte is voor Kerk in Actie: Toekomst voor Jongeren in Nepal
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 20 maart da. J. Ruijs. 3e Zondag van de 40-dagen. Viering met bewoners Plurijn; m.m.v. Koor De Wielewaal o.l.v. Eugene Ceulemans.             Koffiedrinken na de dienst
Leesrooster       Ex. 6: 1-7; Luc 11: 14-28; Rom. 5; 1-11; Luc. 13: 1-9
Alternatief         Jes. 53: 1-11a; 1 Kor. 1: 18 - 2: 5

Collectes: diaconiecollecte is voor Kerk in Actie: Toekomst voor Jongeren in Nepal
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 27 maart ds. J. Mol uit Gaanderen. 4e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster 2 Kron. 36: 14-23; 2 Kor. 5: 14-21; Luc. 15: 11-32  
Alternatief         Ex. 19: 1-8a; Jak. 1: 19-27; Joh. 15: 1-8  

Collectes: diaconiecollecte is voor Kerk in Actie: Milieuvriendelijk kooktoestel voor huishoudens in Bangladesh
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

Zondag 3 april  ds. G. Ruiterkamp uit Wijchen. 5e Zondag van de 40-dagen
Leesrooster       Jes. 58: 7-10; Filip. 3: 7-14; Luc. 20: 9-19
Alternatief         Spr. 1: 20-33; Gal. 5: 13-25; Joh. 15: 18-27

Collectes: diaconiecollecte is voor Kerk in Actie: Milieuvriendelijk kooktoestel voor huishoudens in Bangladesh
tweede collecte is voor kerkelijke activiteiten

NB. Al of niet “Koffiedrinken na de dienst” is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona

Auto-afhaaldienst:

Als u naar de kerk wilt komen en u heeft geen vervoer, neem dan voor vrijdagavond contact op met Jannie Bakker, tel. 024 - 397 3644. Zij zal dan proberen vervoer voor u te regelen.

 

 

 

 

 

Contact met de predikante

Heeft u een vraag of stelt u bezoek op prijs, dan kunt u contact met Da. Ruijs opnemen via de mail: ruijsjanneke@hotmail.com of per telefoon 024-3976628

Corona maatregelen

Informatie in verband met corona
meer lezen

Collecte rooster

Lees meer over de collectes van de komende maand
overzicht en uitleg