Deze maand

Overzicht van diensten, deze beginnen om 10.00u, tenzij anders vermeld.

De kerkdeuren zijn weer open voor de zondagse vieringen, ook blijft het mogelijk de diensten online mee te vieren: 
Gebruik voor alle diensten deze link.
Via deze link kunt u ook eerder uitgezonden diensten bijwonen.    

Voor informatie over de collectes, klik op "Collecte rooster" rechts in beeldscherm, of, als u met een mobiele telefoon werkt, onderaan deze pagina.

Auto-afhaaldienst

Als u graag de dienst zou willen bijwonen maar u heeft geen vervoer, neem dan voor vrijdagavond contact op met Jannie Bakker, tel. 024 - 397 3644. Zij zal dan proberen vervoer voor u te regelen.

Zondag 17 oktober
da. E. Kamper uit Driel. Koffiedrinken na de dienst

Leesrooster Jes. 29: 18-24; (Hebr. 4: 12-16); Mar. 10: 32-45
Alternatief Ex. 6: 2-8; 2 Joh. 1-13; Joh. 8: 21-36

Collectes tijdens de dienst voor INLIA
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 24 oktober
ds. D. Stolk uit Nijmegen

Leesrooster Jes. 59: 9-19; (Hebr. 6: 9-12); Mar. 10: 46-52
Alternatief Jer. 28: 1-17; 1 Joh. 5: 10-21; Joh. 8: 37-47

Collectes tijdens de dienst voor INLIA
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 31 oktober
ds. D. Blom uit Cuijk. Koffie PLUS na de dienst

Leesrooster Job 19: 23-27a; (Hebr. 7: 23-28); Mar. 12: 18-27
Alternatief Jes. 30: 19-21, 26; Ef. 5: 6-14; Joh. 9: 1-41

Collectes tijdens de dienst voor: doel nog niet bekend
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

 ---

Zondag 7 november  
da. J. Ruijs. OOGSTDIENST. Koffiedrinken na de dienst

Leesrooster Lev. 19: 1-2: 9-18; (Hebr. 9: 11-14); Mar. 12: 28-34
Alternatief Jer. 50: 4-7; 1 Petr. 2: 11-25; Joh. 10: 1-6

Collectes tijdens de dienst voor het Moeder en Kind Huis Groesbeek
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 14 november 
ds. D. Kruyt uit Arnhem

Leesrooster Ex. 30: 11-16; (Hebr. 10: 19-25); Mar. 12: 38-13: 2
Alternatief 2 Kron. 7: 11-16; Ef. 3: 14-21; Joh. 10: 22-30

Collectes tijdens de dienst voor Harmonergy
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 21 november
da. J. Ruijs. Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Viering H. Avondmaal Koffiedrinken na de dienst

Leesrooster Sef. 1: 14-2: 3; Op. 1: 1-8; Mar. 13: 14-27
Alternatief Spr. 3: 13-20; Rom. 11: 33-36; Joh. 10: 31-42

Collectes tijdens de dienst voor Harmonergy
 uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 28 november 
da. P. Akerboom uit Nijmegen. 1e Zondag van de Advent

Leesrooster Zach. 14: 4-9; Tes. 3: 9-13; Luc. 21: 25-31
Alternatief Luc. 1: 5-25

Collectes tijdens de dienst voor Werelddiaconaat
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

---

Zondag 5 december  
ds. P. van der Vange uit Nijmegen. 2e Zondag van de Advent Koffiedrinken na de dienst

Leesrooster Mal. 3: 1-4; Filip. 1: 3-11; Luc. 3: 1-6
Alternatief Luc. 1: 26-38                              

Collectes tijdens de dienst voor Werelddiaconaat
uitgangscollecte is voor kerkelijke activiteiten

 

Contact met de predikante

Heeft u een vraag of stelt u bezoek op prijs, dan kunt u contact met Da. Ruijs opnemen via de mail: ruijsjanneke@hotmail.com of per telefoon 024-3976628

Collecte rooster

Lees meer over de collectes van de komende maand
overzicht en uitleg

Protestantse Lezing

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?
Lees meer